mandag den 22. december 2014

Niels fører

Niels har investeret i en selvkørende, førerløs traktor. Se hvordan traktoren kører i plantagen og hør hvor meget tid Niels kan spare:

mandag den 13. oktober 2014

RIMpro Neonectria varsler infektionsfare

Nu kan vi begynde at udnytte RIMpro Neonectria. Programmet varsler infektionsfare (rød graf) fra onsdag pga regn i denne uge. Infektion sker gennem friske sår, og dem er der mange af nu efter høst. Hvor længe sårene er om at hele dvs modtagelige for infektion afhænger af temperaturen.  Eksemplet her viser, at sår opstået 10. oktober er friske dvs. ekstremt modtagelige for infektion de første 4 døgn efter de er opstået (orange felt øverst). Der kan også ske infektion under helingsprocessen (grønt felt), men det skal være sammenfaldende med infektionsfare.

mandag den 6. oktober 2014

Syrehveps, viklerlarve eller noget helt tredje?


Et eller andet insekt har lavet huller i æblerne af sorten Junami. Vi skar flere skadede frugter igennem, men fandt ingen larver. Det er derfor svært at fastlå om det er syrehveps, viklerlarve eller noget helt tredje som er årsagen.

søndag den 5. oktober 2014

RIMpro Neonectria


Som noget helt nyt ligger der nu en model for varsling af frugttrækræft tilgængelig i RIMpro Cloud. Modellen udregner infektionsfare på grundlag af klimadata. Infektioner af frugttrækræft kan imidlertid kun ske, når en infektionsperiode er sammenfaldende med friske sår på træet. I den øverste del af figuren skelner grafen mellem friske bladar og helende bladar.

Sår efter plukning

Friske sår er indfaldssteder for infektioner af frugttrækræft. Der opstår mange sår i forbindelse med, at frugten plukkes. Fotoet her viser et sår efter at frugten er plukket. Billedet giver dog også et klart indtryk af, at når bladene falder af, vil der opstå tusindvis af sår på træet. Løvfaldsperioden er da ofte også den mest kritiske periode for infektioner af frugttrækræft.

mandag den 1. september 2014

Fremtidens frugtavler?

Vejret var med os da vi den 27. august havde besøg af gartnerskoleelever fra Kold College. Måske besøget i plantagen gav bare en af dem lyst til at være frugtavler...lørdag den 16. august 2014

Mariehøns har frådset i blodlus


I sidste del af juni blev der i mange plantager set angreb af blodlus. Strategien var kun at behandle, hvis der var tale om mere end en antydning, mens der ved mindre angreb var forventning om, at nyttedyr kunne klare oprydningen.

Her har mariehøns frådset i et blodlusangreb, og det har vist sig, at strategein holdt stik.